Integracja poprzez sztukę

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Scena Moliere – Krakowskie Centrum Współpracy Teatralnej z Zagranicą oraz Krzewienia Zasad Integracji Społecznej poprzez Sztukę działa od 21. października 1996 roku. Od tego czasu cyklicznie organizuje imprezy pod nazwą Dni autentycznej integracji, których bohaterami są twórcy ze środowiska osób niepełnosprawnych. Dziś wspólnie z nimi i dla nich organizowane są wernisaże oraz występy artystyczne, takie jak spektakle teatralne koncerty, kabarety. Celem organizacji jest przede wszystkim integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, ułatwiająca ich rehabilitację społeczną oraz zmianę postaw środowiska osób sprawnych wobec nich oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym prezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców i tym samym stwarzanie szans twórczej konfrontacji osób niepełnosprawnych z odbiorcami sztuki. Stowarzyszenie pragnie umożliwić im poznanie nowych technik wyrazu oraz zdobywanie dodatkowych umiejętności, pozwalających im rozwijać się zawodowo w celu samodzielnego zarabiania na swoje utrzymanie.

Dzięki dotacjom i współpracy z instytucjami zarządzającymi finansami publicznymi takimi jak UM Krakowa, UM Województwa Małopolskiego, Ministerstwo Kultury RP, ROPS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, PFRON udaje się jak dotąd realizować cele statutowe  Stowarzyszenia.
W 2005 roku przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano kolejne przedsięwzięcie, tym razem z udziałem 15 artystów z dysfunkcją wzroku – spektakl Dzikie łabędzie, który do dzisiaj grany był w Krakowie, Warszawie, w Teatrze Rampa oraz na terenie Małopolski około 40 razy.

Stowarzyszenie Scena Moliere od wielu lat realizuje zadania z dziedziny promocji kultury teatralnej, zarówno na płaszczyźnie profesjonalnej jak i wśród twórców nieprofesjonalnych i w środowisku osób niepełnosprawnych.

 

2002 – prezentacja spektakli Krakowskiego Ośrodka Telewizji – cykl roczny;

2003 – Warsztaty Teatralne dla osób z dysfunkcją intelektualną, zakończone spektaklem Mały Książę

2004, 2005, 2006, 2007 – Letni Przegląd Teatralny Sceny Moliere (prezentacja spektakli repertuarowych Sceny Moliere) – dotacja Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kultury.

 

Stowarzyszenie wystąpiło już wielokrotnie w roli producenta przedstawień teatralnych:
2002 – Nic nie zastąpi mi piosenki – wg tekstów Agnieszki Osieckiej, w reż R. Pruchnickiej z udziałem Marii Nowotarskiej i Ady Rostkowskiej;

2003 – Maria Magda Lena – recital Beaty Paluch z muzyką Andrzeja Zarzyckiego;
2004 – Życie Pana Moliere’a – wg M. Bułhakowa – w reż . M. Litewki z udziałem aktorów scen krakowskich;                    2005 – Dzikie łabędzie – wg J. Ch. Andersena – w reż. J. Szydłowskiego z udziałem aktorów niepełnosprawnych;
2007 – Hiena W. Ślusarskiego – w reż. Marka Litewki, w wyk. Elżbiety Karkoszki i Karola Zapały;
2007 – Kern świeżo malowany – w reż. Marty Stebnickiej, na podstawie tekstów Ludwika J. Kerna;
2008 – Koziołek Matołek – w reż. Artura Dziurmana. W roli tytułowej Marcin Kobierski. Multimedialna, niebanalna forma teatralna z udziałem aktorów niewidomych i niedowidzących;
2008 – Herbertem przez dekady – spektakl w wykonaniu Wandy Grabowskiej i Jana Korwina Kochanowskiego, zrealizowany z okazji roku Herbertowskiego;                                                                                                                                                 2009 – Brat naszego Boga – spektakl w wykonaniu aktorów niewidomych i niedowidzących Sceny Moliere w reż. Artura Dziurmana według dramatu Karola Wojtyły;
2011 – Ślepcy – spektakl w wykonaniu aktorów niewidomych i niedowidzących Sceny Moliere w reż. Artura Dziurmana według M. Maeterlincka.

Dodatkowo, Stowarzyszenie organizuje na co dzień imprezy o charakterze kulturalnym, zapraszając do współpracy artystów teatralnych, muzyków, malarzy. Prowadzi impresariat artystyczny, skupiając wokół siebie wiele wybitnych postaci świata sztuki i kultury. Zajmuje się również czynnie promocją twórczości osób niepełnosprawnych. Działa również czynnie na polu sztuk plastycznych, od samego początku zapraszają do współpracy twórców chętnych do zaprezentowania swoich prac w galerii.

Założycielem Stowarzyszenia Scena Moliere jest Artur Dziurman, który urodził się w 1964 roku w Krakowie. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie (1987). W latach 1987-89 aktor Teatru Bagatela, a od 1989 roku  Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej  w Krakowie.

Stowarzyszenie nie ma jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego. Można jednak wesprzeć jego statutowe działania, przekazując na konto darowiznę. Podlega ona odpisowi od dochodu. Podstawą odliczenia darowizny jest posiadanie udokumentowanej wpłaty na konto bankowe organizacji; potwierdzenie dokonania przelewu lub wpłaty.

Nr konta bankowego  Bank Nordea 15 1440 1127 0000 0000 1400 0194

 

Źródło: http://www.moliere.art.pl/

 

Na zdjęciu: Scena Moliere w Busku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*