Informacja dla pracowników sieci OBI

W dniu 10. października 2012 r. w siedzibie Pracodawcy w Warszawie odbyło się spotkanie  pomiędzy stroną związkową i stroną Pracodawcy w obecności mediatora.

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania, strona Pracodawcy przedstawiła wyniki ekonomiczne obu spółek. Wyniki te odzwierciedlają  sytuację gospodarczą w Polsce i pokazują  pogarszanie się kondycji finansowej w obu tych przedsiębiorstwach.


Dyrektor ds. Personalnych – Pani Elżbieta Pawluczuk – zaproponowała zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych kwotą 200 tys.  zł na obie spółki. O sposobie dzielenia tych pieniędzy zadecyduje zakładowa organizacja związkowa. Strona pracodawcy zaproponowała  wprowadzenie  korekty w Programie Premiowym na 2012 rok (propozycja: przekroczenie Celu Podstawowego, to wypłata premii od 50 zł).

Zadeklarowano intensywne prace nad Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, założeń do Programu Premiowego na 2013 r. oraz podwyżek na nadchodzący nowy rok budżetowy.

Wstępnie ustalono datę kolejnego spotkania mediacyjnego na dzień 24. października.

 

Zbigniew Grzesiak,

przewodniczący WZZ „Sierpień 80” w spółce Superhobby Market Budowlany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*