Informacja dla Pracowników OBI – Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.

W dniu 28. marca 2013 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie strony związkowej i Pracodawcy w sprawie zatwierdzenia nowej wersji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Sugerowane przez Pracodawcę na poprzednich spotkaniach zapisy były niezgodne z art. 27 Ustawy o związkach zawodowych i osłabiały pozycję związku zawodowego w OBI. Brak ich zatwierdzenia stał się przyczyną wstrzymania wypłat z Funduszu dla wszystkich pracowników Spółki.

W dniu wczorajszym zaakceptowano ostateczne brzmienie punktu 4. tego regulaminu, o treści:

„Decyzje, dotyczące przyznawania indywidualnych świadczeń socjalnych ze środków funduszu w ramach zatwierdzonego preliminarza rocznego w zakresie zapomóg finansowych, podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi”.

Tym samym, strona związkowa zgodziła się na zatwierdzenie Regulaminu oraz obowiązującego w Spółce preliminarza wydatków na 2013 rok.

Jego treść przedstawia się następująco:

I. Świadczenia okolicznościowe: 

a) Wielkanoc 19%

b) Boże Narodzenie33%

II.  Dofinansowanie wypoczynku:

a) wczasy pod gruszą 19%

III. Indywidualne zapomogi i wyprawki szkolne: 9%

IV. Sport lub wydatki kulturalno-oświatowe w tych marketach, które zdecydują, iż nie chcą przeznaczać środków na wydatki sportowe: 15,5%

V. Pożyczki mieszkaniowe: 4,5%.

Strona związkowa podpisała również Umowę o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej, która pomoże w podzieleniu pieniędzy w kwocie ponad 2 mln zł, ujawnionych po kontroli ZFSS i pochodzących z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

Niewątpliwym sukcesem Związku Zawodowego Sierpień 80 jest wywalczenie zapisów Regulaminu, które są korzystniejsze dla Spółki Superhobby Market Budowlany, niż Superhobby Dom i Ogród.

 

Kraków, dnia 29.03.2013 r.

                                                                                                Zbigniew Grzesiak

       Przewodniczący WZZ Sierpień 80 w SMB Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*