BÓG w ujęciu Kartezjusza

Wiara w BOGA ustawia człowieka w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej perspektywie, odpowiednim czasie i okolicznościach.

Wiara w BOGA ustawia człowieka w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej perspektywie, odpowiednim czasie i okolicznościach. Kartezjusz, twórca nowożytnej nauki, obowiązującego paradygmatu, stwierdził, że skoro każdy człowiek z natury jest istotą myślącą, choć nie każdy rozumu w życiu używa lub używa go opacznie, spotyka się w swoim życiu z poglądami, ideami, teoriami, czyli wiedzą, która może być prawdziwa lub fałszywa.

Według nie tylko Kartezjusza, gwarantem Prawdy jest BÓG, toteż prawdziwa wiedza jest tylko wyłącznie wtedy, gdy gwarantuje ją BÓG.

Kartezjusz, wykorzystując zasadę determinizmu, a mianowicie, że w skutku nie może być więcej niż w przyczynie, dowodził, iż w swoim umyśle odnajduje ideę BOGA – ISTOTY NAJDOSKONALSZEJ, JEDYNEJ, WYJĄTKOWEJ, lecz ona nie pochodzi od niego, nie jest jego wymysłem ani pomysłem, ani wytworem żadnego człowieka, ponieważ nikt z ludzi z nim na czele nie jest doskonały, nie jest ideałem. W myśl powyżej przedstawionej zasady w takim wypadku nastąpiłaby automatycznie sprzeczność z założeniem. Zatem idea BOGA jest dziełem samego BOGA, JEGO objawieniem się człowiekowi, który JEST – STWÓRCĄ rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

To istnienie BOGA gwarantuje człowiekowi podmiotowość, godność, niepowtarzalność i wyjątkowość, bo jest on stworzony na JEGO obraz i podobieństwo. BÓG gwarantuje człowiekowi prawdziwość, Autentyzm, Dobro i Piękno, czyli Miłość. Gwarantuje mu istnienie świata, gwarantuje jego prawdziwość, obdarza i gwarantuje mu życie.

A co jest, gdy BOGA usuniemy z życia ludzkiego, jak to ma miejsce w dzikich satrapiach atlantyckich? I na to pytanie odpowiemy, chociaż wojny są najbardziej realną i tragiczną odpowiedzią.

 

Andrzej Filus

(Visited 12 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*